Web Analysis for daotao.hnue.edu.vn - daotao.hnue.edu.vn

Đăng nhập TRANG CHỦ CT ĐÀOTẠO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN TRANG SINH VIÊN TRANG CÁN BỘ TRANG GIÁO VIÊN THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước Mọi thắc mắc về học phí đề nghị ...

daotao.hnue.edu.vn INFOMATION

Name daotao.hnue.edu.vn
Length : 11 characters
Subdomain daotao.hnue.edu.vn is sub domain of hnue.edu.vn
Charset UTF-8
Favicon

daotao.hnue.edu.vn PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 4.494 Seconds
Page speed

daotao.hnue.edu.vn PROFILE

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
IP Address 210.245.2.241
						Domain: hnue.edu.vn 

Issue Date: 2006-11-03 00:00:00.0
Expired Date: 2016-11-03 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
DNS: dns1.hnue.edu.vn - 210.245.2.227, dns2.hnue.edu.vn - 210.245.2.228

u.vn - 210.245.2.228
<

daotao.hnue.edu.vn HEADING CONTENT

daotao.hnue.edu.vn SEO SCORE

51/100
Domain daotao.hnue.edu.vn 0
Loaded Time 4.494 Seconds 5
Image

We found 5 images on this website.

There are 0 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 62009 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

These keywords have 32 characters and quantity is 1 keywords
5
Out link thienan.vn 10
Tag
H1 Headings: 0
H2 Headings: 0
H3 Headings: 0
H4 Headings: 0
H5 Headings: 0
H6 Headings:
0