Web Analysis for mail.vtc.vn - mail.vtc.vn

Tên người dùng Mật khẩu   Đổi mật khẩu | Hướng dẫn Copyright © 2012 VTC.VN - Đơn vị chủ quản: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC Địa chỉ: Tầng 16-17, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hà Nội Liên hệ | Giới thiệu | Điều khoản sử dụng | Hỗ trợ kĩ thuật

mail.vtc.vn INFOMATION

Name mail.vtc.vn
Length : 8 characters
Subdomain mail.vtc.vn is sub domain of vtc.vn
Charset UTF-8
Favicon

mail.vtc.vn PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 3.145 Seconds
Page speed

mail.vtc.vn PROFILE

Programming Language PHP/5.3.28
Web server Apache/2.2.3 (CentOS)
Javascript library jquery
IP Address 117.103.198.162
Google Analytic UA-2442143-5
						Domain: vtc.vn 

Issue Date: 2006-01-26 00:00:00.0
Expired Date: 2017-01-26 00:00:00.0

Owner Name: Công ty VTC công nghệ và nội dung số ( VTC Intecom)
DNS: dns1.vtc.vn - 117.103.228.101, dns2.vtc.vn - 222.255.237.207, dns3.vtc.vn - 117.103.208.254

vn - 117.103.208.254

mail.vtc.vn HEADING CONTENT

mail.vtc.vn SEO SCORE

56/100
Domain mail.vtc.vn 10
Loaded Time 3.145 Seconds 5
Image

We found 7 images on this website.

There are 0 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 11873 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0
Out link giadinh.vtc.vn 10
Tag
H1 Headings: 0
H2 Headings: 0
H3 Headings: 0
H4 Headings: 0
H5 Headings: 0
H6 Headings:
0