Web Analysis for www.noi.bg - www.noi.bg

 Начало |  Карта на сайта | Език  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE НОИ Новини Нормативна уредба Е-услуги Обезщетения Пенсии Регламенти За потребителя Среден осигурителен доход за страната за месец септември ...

www.noi.bg INFOMATION

Name www.noi.bg
Length : 7 characters
Subdomain www.noi.bg is sub domain of noi.bg
Charset UTF-8
Favicon

www.noi.bg PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 1.903 Seconds
Page speed

www.noi.bg PROFILE

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.5
Javascript library jquery
IP Address 193.25.162.15
						Query limit exceeded, try again later.
imit exceeded, try again 
					

www.noi.bg HEADING CONTENT

H1

- НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

H2

- NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

H3

- Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г.

- Двама нови членове влизат в състава на Надзорния съвет на НОИ

- Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна Гора е в сила от 1 октомври 2016 г.

- Административно обслужване

- Актуално

- Статистика и анализи

- Процедури

- Често задавани въпроси

- Контакти

- Връзки

H4

- Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г.

- Двама нови членове влизат в състава на Надзорния съвет на НОИ

- Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна

H5
- Административен регистър
- Административни услуги, извършвани от НОИ
- Ред за подаване на сигнали и жалби
- Комплексно административно обслужване
- Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2016 г.
- Анализ на пенсиите за инвалидност за периода 2010-2015 г.
- Анализ на паричните обезщетения за безработица за периода 2010-2015 г.
- Анализ на пенсиите за осигурителен стаж и възраст за периода 2010-2015 г.
- Условия за получаване на повече от една пенсия
- Срокове, в които могат да се потърсят неполучени суми от пенсии
- Превръщане на осигурителния стаж към трета категория

www.noi.bg SEO SCORE

68/100
Domain www.noi.bg 10
Loaded Time 1.903 Seconds 7
Image

We found 20 images on this website.

There are 20 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 31710 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0
Out link www.parliament.bg | www.government.bg | www.minfin.bg | www.mlsp.government.bg | www.nap.bg 10
Tag
H1 Headings: 1
H2 Headings: 1
H3 Headings: 10
H4 Headings: 3
H5 Headings: 18
H6 Headings:
10